Algemene Voorwaarden Lodge holidays 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die aangeboden worden door Lodgeholidays BV. Primair gaat het daarbij om de verhuur van lodges. Door het  plaatsen van een reservering stemt u ermee in dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en hiermee akkoord gaat.

 

Artikel 2. Reservering

2.1 Een reservering kan online, per telefoon of per e-mail worden gedaan. Na de reservering ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de gegevens die gereserveerd zijn. 

2.2 De reservering die u maakt is definitief. Een herroepingsplicht van 14 dagen is niet van  toepassing op zogenaamde reisovereenkomsten. Dit zijn de diensten die door Lodgeholidays worden geleverd.

2.3 De persoon die de reservering uitvoert moet meerderjarig (18 jaar of ouder) zijn. Groepen jongeren zijn niet toegestaan.

2.4 Mocht er bij een reservering niet worden voldaan aan de betalingsplichten (deze zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en worden kenbaar gemaakt op de reserveringsbevestiging), dan heeft Lodgeholidays het recht de reservering te ontbinden. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3. Prijzen en Kosten

3.1 De reissom is gebaseerd op het maximaal aantal personen waarvoor de accommodatie slaapgelegenheid biedt. De reissom is de prijs voor de huur van een campingplaats, met daarop een tent, inclusief BTW en stroomkosten. Het beddengoed is inclusief en kan per week tegen een vergoeding worden verschoond.

3.2 Indien er toeristenbelasting van toepassing is, dient u dit ter plaatse te voldoen aan de campingeigenaar.

3.3 Eventuele extra’s zoals arrangementen en maaltijden, die op onze site worden aangeboden voor speciale prijzen, dienen ook bij reservering te worden doorgegeven.

3.4 In overleg met Lodgeholidays kan een klein tentje bij de huurtent worden bijgeplaatst.

 

Artikel 4. Facturering

4.1 Na de reservering ontvangt u een ontvangstbevestiging, welke tevens uw factuur is.

4.2 Op deze factuur worden de prijs, de eventuele bijkomende kosten en het totaalbedrag per rubriek weergegeven.

4.3 Op de factuur staat de aanbetaling (30% van het totaalbedrag) vermeld. Het restbedrag (70% van het totaalbedrag) staat apart vermeld.

Artikel 5. BETALING

5.1 De aanbetaling van 30% dient binnen 8 dagen na de reservering te zijn voldaan.

5.2 Het restbedrag van 70% van het totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.

5.3 Bij boekingen die binnen 6 weken voor aankomst worden gedaan, dient de totale reissom direct te worden voldaan.

5.4 Bij niet tijdige betaling heeft Lodgeholidays het recht om, na aanmaning per e-mail, de boeking te annuleren, waarbij de opdrachtgever van de reservering aansprakelijk wordt gehouden voor de annulering.

5.5 Bij nalatige betaling is de opdrachtgever van de reservering aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventuele rente.


Artikel 6. annulering/wijziging

6.1 Annulering van een reservering dient u per e-mail door te geven aan Lodgeholidays.

6.2 Aan een annulering zijn kosten verbonden.
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrek- dag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;- bij annulering op de vertrekdag of later de volledige reissom.
Het is raadzaam hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

6.3 Wijzigingen, anders dan de locatie en de huurperiode, kunt u uiterlijk 2 weken voor aankomst doorgeven aan Lodgeholidays. Voor wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht.

6.4 Bij wijziging van accommodatie is er sprake van annulering.
 

Artikel 7. aansprakelijkheid

7.1 De huurder dient de accommodatie met zorg te behandelen. De huurder dient de accommodatie schoon (bezemschoon, afval opruimen, de vaat schoon achterlaten en persoonlijke eigendommen meenemen), heel en compleet achter te laten.

7.2 Lodgeholidays is niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen. Ook opgelopen letsel door de huurder of medehuurders ongeacht de oorzaak hiervan.

7.3 Lodgeholidays is niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren zoals eventuele geluidshinder, verkeershinder, stank, water- en of insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook.

7.4 De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de accommodatie en/of de inventaris, die tijdens het verblijf is ontstaan. De schade dient te worden gemeld bij de campinghouder, die zal bepalen welke stappen er worden ondernomen. Wanneer de schade niet bij de campinghouder is gemeld, dan is Lodgeholidays gerechtigd om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en hiervoor de aansprakelijkheid- of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.

7.5 Het is niet toegestaan om huisdieren in een tent van Lodgeholidays alleen achter te laten tijdens uw verblijf.

7.6 De huurder en zijn gasten zijn gehouden aan de regels die er op de camping gelden. Dat geldt ook voor het ontvangen van bezoekers. Lodgeholidays is niet aansprakelijk wanneer de huurder door overlast of hinder na waarschuwing van de campinghouder, de camping dient te verlaten.

7.7 Lodgeholidays is niet aansprakelijk voor eventuele kennelijke fouten of onvolkomenheden op de website van Lodgeholidays.

7.8 Lodgeholidays is niet aansprakelijk voor terugbetaling van de reissom in geval van overmacht waardoor u gedwongen bent uw accommodatie te verlaten (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden, bosbrand of een aardbeving etc.).

 

Artikel 8. reisbescheiden

8.1 Uiterlijk drie weken voor vertrek ontvangt u van Lodgeholidays uw reisbescheiden per mail.

8.2 In de reisbescheiden die u ontvangt staat het exacte adres, de periode van reservering en extra informatie die voor u van belang is tijdens uw verblijf. 

8.3 Mocht u vragen hebben of problemen tijdens uw vakantie, dan is Lodgeholidays telefonisch bereikbaar. Het juiste telefoonnummer wordt vermeld op de reisbescheiden.

👋 Hallo, heb je een vraag?

Of wil je gewoon graag meer informatie? Je kunt gerust Rink-Jan een whatsappje sturen.

06 430 011 13